Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady >

Převzetí zápočtů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Při převzetí zápočtů dochází k vytvoření interního dokladu, který provádí zápočet závazků a pohledávek vůči konkrétním variabilním symbolům. Konfigurace vyžaduje zadání konkrétní číselné řady, ve které budou generovány a zapisovány účetní doklady zápočtů. Půjde samozřejmě o interní doklady, tzn., některé z řad interních dokladů budou použity nebo vytvořeny a účetní pravidla jsou dána konfigurací převzetí faktur vystavených a faktur přijatých. Následně systém sám dohledá příslušné účty, které má v rámci zápočtu použít.

 

Věty k zaúčtování

Věty určené k přenosu do hlavní knihy, kde už je klasický účetní pohled MD, DAL a jednotlivé řádky dokladů (střediska, činnost, zakázka), tzn., to už je pohled, který využil informací z předkontací, z konfigurace převzetí, případně z řádků položek, nesou  připravené řádky pro zaúčtování.

 

Další dvě záložky už jsou skutečným zápisem do hlavní knihy nebo skutečné zápisy na rozhraní hlavní knihy. Pokud se žádné takové záložky neukazují v účetní dokladu, nedošlo k zaúčtování do hlavní knihy a je nutné, aby uživatel požádal o přenos dokladu do hlavní knihy. Pokud dojde k opravě účetního dokladu a to v době, kdy je otevřené účetní období, tak systém provede výmaz informací související s tímto účetním dokladem v účetnictví, zapíše o tom do žurnálu změn příslušné informace a provede klasické odeslání dokladu o zaúčtování, případně potom zpět do systému, pokud je definováno, že mají odcházet dokumenty v rámci konfigurace na rozhraní hlavní knihy, odkud se potom mohou řádky dostat do hlavní knihy.