Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady > Převzetí skladových výdejek >

Konfigurace převzetí skladových výdejek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Při přebírání dokladu do modulu Ekonomika se systém řídí příslušnou konfigurací. Prochází konfiguraci po jednotlivých záložkách zleva doprava a postupně nastavuje jednotlivé hodnoty pro zaúčtování dokladu. Obecně platí pravidlo - hodnota uvedená na "další" záložce přepisuje hodnotu získanou ze záložky předchozí. Jakmile doklad projde celou konfigurací (všemi záložkami) měl by mít všechny údaje potřebné k úspěšnému zaúčtování dokladu do hlavní knihy.

 

Karta konfigurace převzetí výdejek - základní nastavení.

Karta konfigurace převzetí výdejek - základní nastavení.

 

Předkontace- lze využít přednastavených hodnot z číselníku Předkontací (menu EKONOMIKA -> KONFIGURACE -> PŘEDKONTACE). Veškeré údaje a jejich kombinace jste schopni zadat přímo v této konfiguraci, není tedy bezpodmínečně nutné pro účtování Výdejek předkontace tvořit. Nastavení by pro vás bylo zbytečně překombinované.
Typ řady- zařazení dokladu do jednoho z předdefinovaných typů, využitelné pro filtraci dokladů v modulu Ekonomika. Uživatelsky nelze tento typ měnit.
Číselná řada- uživatelské roztřídění dokladů do číselných řad, využitelné pro detailnější filtraci skladových dokladů převzatých do modulu Ekonomika

 

Datum uzavření agendy- datum "uzavírky" skladových výdejek. Využijete v případě, kdy v systému pracuje více účetních a chcete zamezit změnám dokladů ve schváleném období. Datum lze zapsat přímo na tomto formuláři samostatně, nebo využít hromadnou funkci v menu EKONIMKA -> UZÁVĚRKY -> DATOVÁ UZÁVĚRKA.

 

Způsob přenosu výdejek- volba režimu přebírání výdejek do modulu Ekonomika. Buď se výdejka zaúčtuje jako jeden doklad, nebo tolik dokladů, kolik různých oblastí zboží se na výdejce vyskytuje. OBLAST systém dohledává v takovém případě automaticky na ceníkové kartě zboží. U zaúčtování výdejek lze využít při hromadném převzetí dokladů z obchodního systému do modulu Ekonomika funkce, kdy se vytvoří pro každou kombinaci Sklad x kód pohybu x měsíc jeden doklad sdružující částku za všechny výdejky odpovídající této konkrétní kombinaci.

 

Převzetí dokladů do- volba režimu, kam až bude doklad při převzetí zapsán.
jen do ekonomického dokladu - doklad se převezme do modulu Ekonomika, podle konfigurací má nastaveny všechny údaje, ale není zaúčtován do hlavní knihy. Toto uživatel provede až po jeho faktickém zkontrolování tlačítkem   Zaúčtovat   na kartě účetního dokladu, nebo hromadně nad Přehledem ekonomických dokladů. Využívá se hlavně v případě, kdy převzetí dokladů do modulu Ekonomika realizuje více účetních nebo třeba přímo obchodníci, kteří doklady v systému tvoří.
na rozhraní HK - doklad se převezme do modulu Ekonomika do speciálního přehledu Rozhraní hlavní knihy odkud je možné po faktické kontrole je opět hromadně zaúčtovat. Tato volba se obvykle nevyužívá, protože jakousi roli "rozhraní HK" hraje už samotný Přehled ekonomických dokladů. (Rozhraní hlavní knihy se v systému S4S prakticky využívá spíše jen pro import dat z jiných systémů).
až do hlavní knihy - doklad se převezme do modulu Ekonomika a pokud průchodem konfigurace převzetí získá relevantní údaje pro zaúčtování, je rovnou zaúčtován do hlavní knihy. Systém kontroluje pouze technické splnění podmínek pro zaúčtování (účty MD a DAL musí existovat v účetní osnově a musí být platné) nikoli jejich správnost !! Tuto volbu zapněte v případě, že máte ověřenou správnost nastavení vaší konfigurace. Doklady, které se nepodaří zaúčtovat, zůstanou v Přehledu ekonomických dokladů odkud je po opravě podmínek můžete zaúčtovat dodatečně.

 

Automatika procesu převzetí - volba režimu, kam až bude doklad při převzetí zapsán.

nepřebírat - doklady se přebírají až na popud uživatele prostřednictvím Přehledu dokladů k převzetí ... Pokud uživatel tuto akci nevyvolá, doklady ze systému v modulu Ekonomika nejsou!
automaticky s otevřením dokladu - při použití tlačítka   Proveď!   na obchodním dokladu v systému Soft-4-Sale se současně vyvolá jeho převzetí do modulu Ekonomika. Po převzetí se doklad uživateli zobrazí pro kontrolu. Případné automatické zaúčtování se řídí nastavením popsaným v předchozím odstavci.
automaticky v tichém režimu - při použití tlačítka   Proveď!   na obchodním dokladu v systému Soft-4-Sale se současně vyvolá jeho převzetí do modulu Ekonomika. Případné automatické zaúčtování se řídí nastavením popsaným v předchozím odstavci.

 

Význam a práce s dalšími záložkami konfigurační karty je stejná, jak bylo popsáno v předešlé kapitole o Převzetí skladových Příjemek.