Navigation:  Operativa > Help-Desk >

Nový Help-Desk požadavek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Založení nového úkolu můžete provést několika způsoby:

1.V menu Help-Desk - Nový Help-Desk požadavek (vyplněním prázdného okna)
2.Nad přehledem Help-Desk požadavků kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
3.Nad přehledem Help-Desk požadavků kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)
4.Další a uživatelsky nejpoužívanější možností je využití generátoru nového Help-Desk požadavku HD umístěného v nástrojové liště nad kartami operativních funkcí (spisová služba, úkolový management, atd.)

I zde platí stejná provázanost souvisejících dokladů jako v podobě evidence požadavků systému Soft-4-Sale. Tzn., že Help-Desk požadavek může vystupovat jako zdroj i následek procesu komunikace se zákazníky.

pozor K uložení vytvořené nabídky musí být vyplněna všechna povinná pole (podbarvená).

Help-Desk dialogy s notifikací a proaktivitami

Při implementaci projektu Help-Desk u zákazníků došlo k rozšíření funkcionality Help-Desku:

Na internetu v PHP i v systému Soft-4-Sale je k help-deskovému požadavku umožněn dialog formou otázka/odpověď. Nová záložka na kartě požadavku.
Na internetu fungují automatické notifikace formou automaticky odeslaného e-mailu (avizují se nové konfigurované situace, tj. změny v rámci požadavku)
Automatická (konfigurovatelná) tvorba a přenos proaktivit do Soft-4-Sale při změnách požadavku nebo při zadání dotazu k požadavku na internetové aplikaci.