Navigation:  Marketing >

Požadavky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tento blok funkcí umožňuje evidovat požadavky jednotlivých zájemců, zákazníků a může sloužit současně jako tzv. námitkový management nad jednotlivými komponenty zboží. Princip tohoto modulu je postaven na tom, že jednotlivé libovolně vyjádřené požadavky zákazníků jsou evidovány, jsou rozděleny pomocí priorit, sekcí a pomocí evidence dodavatelů. Tyto požadavky tvoří rozsáhlou bázi informací, jenž může firmu, která tyto informace používá, přivést do situace, kdy zákazníci jsou výrazně spokojenější než v případě, kdy dodavatel nereaguje a zapomíná na požadavky.

Každý zaevidovaný požadavek může být navázán buď na konkrétní firmu nebo na konkrétní zboží. V případě, že je navázán na konkrétní zboží, jedná se o klasické použití námitkového managementu, kdy sortiment zboží není výrazně rozsáhlý, ale je důležité vědět, jak který zákazník na které zboží reaguje, jaké má připomínky a jaké možné rozšíření si představuje a jaké možné využití mu chybí.

Lze kombinovat oba pohledy na požadavky, tzn. kombinovat vztah jednoho požadavku současně k firmě a současně ke konkrétnímu zboží. Pomocí firmy i pomocí zboží lze požadavky filtrovat, vyhledávat a hodnotit.

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled požadavků
Karta požadavku
Tisk přehledů požadavků
Generování přijaté objednávky
Konfigurace
Křížové tabulky požadavků