Navigation:  Marketing > Požadavky >

Přehled požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled požadavků vám zobrazí seznam všech položek (požadavků) evidovaných v systému Soft-4-Sale.

Další rozsáhlou oblastí v menu marketing  je oblast evidence a zpracování požadavků. Tento blok funkcí umožňuje evidovat požadavky jednotlivých zájemců, zákazníků a může soužit současně jako tzv. námitkový management nad jednotlivými komponenty zboží. Princip tohoto modulu je postaven na tom, že jednotlivé libovolně vyjádřené požadavky zákazníků jsou evidovány, jsou rozděleny pomocí priorit, sekcí a pomocí evidence dodavatelů. Tyto požadavky tvoří rozsáhlou bázi informací, jenž může firmu, která tyto informace používá, přivést do situace, kdy zákazníci jsou výrazně spokojenější než v případě, kdy dodavatel nereaguje a zapomíná na požadavky.

Každý zaevidovaný požadavek může být navázán buď na konkrétní firmu nebo na konkrétní zboží. V případě, že je navázán na konkrétní zboží, jedná se o klasické použití námitkového managementu, kdy sortiment zboží není výrazně rozsáhlý, ale je důležité vědět, jak který zákazník na které zboží reaguje, jaké má připomínky a jaké možné rozšíření si představuje a jaké možné využití mu chybí.

Lze kombinovat oba pohledy na požadavky, tzn. kombinovat vztah jednoho požadavku současně k firmě a současně ke konkrétnímu zboží. Pomocí firmy i pomocí zboží lze požadavky filtrovat, vyhledávat a hodnotit.

pozadavky

Funkční tlačítka

vyber        Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

suma        Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.