Navigation:  Operativa > Help-Desk >

Karta Help-Desk požadavku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Karta Help-Desk požadavku představuje záznam o evidenci požadavku v systému Soft-4-Sale.

V horní části karty Help-Desk požadavku jsou umístěny obecné informace o záznamu tj. (TYP, MODUL, NALÉHAVOST, ZÁVAŽNOST viz. konfigurace a ikony vyjadřující aktuální fázi životního cyklu tohoto Help-Desk požadavku + ikona distribuce pro distribuci (komu má být dáno na vědomí o vzniklém záznamu).

Karta Help-Desk požadavku se skládá z několika záložek, které nesou související informace o požadavku:

základní (zákazníky, osoba, zadavatel, verze, řešitel, termín, pracnost, atd.)
zařazení (v případě, že Help-Desk požadavek souvisí s nějakou zakázkou budou zde zobrazeny informace a odkazy na tuto zakázku)
systémové (datum vzniku, poslední změny, volba notifikace, zveřejnění, atd.)

note2 Při vzniku nového Help-Desk požadavku jsou vyplněné informace na internetovém portálu automaticky převzaty (doplněny) do systému Soft-4-Sale.

Ve dolní části karty Help-Desk požadavku jsou uvedeny následující informace:

hlavní - popis znění požadavku, řešení, akceptace a poznámky (první dvě jsou editovatelný ve formátu RTF)
historie - zde jsou zobrazeny všechny historické změny na kartě požadavku
komunikace - nese informace o případné komunikaci mezi řešitelem a zákazníkem - formou "otázka odpověď (vyjasnění přesného znění požadavku, odsouhlasení navrženého řešení, atd.)

Připojení objektů k help-desk požadavku

Portálové řešení Help-Desk přináší další uživatelsky příjemnou novinku v podobě možnosti připojit soubor(y) k popisu požadavku.

Postup:

Připojení objektu je možné až po vyplnění a uložení help-desk požadavku klasickým způsobem. Na obrázku si můžete všimnout, že systém automaticky nabídne uložení, v tomto případě, až pěti souborů. Pro každý soubor je zde vytvořen samostatný řádek.

Výběr provedete přes tlačítko , kde pomocí průzkumníku vyhledáte a vložíte soubor. Tento krok případně opakujete pro další přílohy.

Po vložení všech potřebných souborů kliknete na tlačítko Ulož a systém automaticky přiřadí a zobrazí vybrané objekty jako součást přílohy help-desk požadavku.

Tlačítkem Zpět na přehled provedete aktualizaci záznamu a s tím související snížení počtu nabízených příloh v závislosti na aktuálním počtu přiložených souborů.

 

Automatické notifikace a proaktivity

Automatické notifikace představují způsob informování klienta/zákazníka o změně na kartě požadavku v systému Soft-4-Sale - tedy ze strany řešitele (např. otázka na bližší specifikaci, vyřešení požadavku, atd.) formou automaticky odeslaného e-mailu. Naopak v systému Soft-4-Sale se to projeví ve formě proaktivity na osobu řešitele (to v případě, že dojde ke změně ze strany zákazníka - na internetu). Tato volba je konfigurovatelná na kartě Help-Desku v záložce KOMUNIKACE.

funkční tlačítka

UZAVŘI - uzavře kartu požadavku pro další editaci

ZMĚNA - umožní další editaci požadavku i po tom co byl požadavek uzavřen