Navigation:  Operativa > Help-Desk > Karta Help-Desk požadavku >

Notifikace e-mailem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Notifikace e-mailem při změně LiveCyklu HelpDesk požadavku

Karta HelpDesku při změně stavu "livecycle" umožňuje notifikaci na email zákazníka.

 

- konfigurace všech stavů livecycle samostatně (s vlastním textem emailu)

- možnost definovat, který stav bude nebo nebude notifikaci odesílat

- možnost zvolit, zda notifikaci odesílat na osobní nebo na firemní email

- možnost definovat, komu notifikaci odesílat (na konkrétní firmy nebo tyto konkrétní firmy vyjmout z odesílání)

 

Na kartě HelpDesk požadavku, záložce 'Systémové' je stávající pole "Notifikace" rozšířeno o volbu "Dle konfigurace" (tato volba je nyní výchozím stavem).

 

ButonKonfigTecky         otevře konfiguraci "Notifikace změn helpdesku". (Tato konfigurace je dostupná také z menu OPERATIVA > HELP-DESK > KONFIGURACE > NOTIFIKACE ZMĚN HELPDESKU).

 

KonfiguraceNotifikaceZmenHelpDesku

 

Pro každý stav livecycle je možno samostatně definovat, zda je notifikace aktivní, předmět a text emailu. Dále je možné definovat jaká emailová adresa se u kontaktu bude dohledávat (pouze osobní, osobní nebo firemní, pouze firemní). Notifikaci je také možné zaslat v kopii na konkrétní emailovou adresu.

 

Pole "Zasílat na tyto firmy" a "Nezasílat na tyto firmy" umožňuje definovat marketingový výběr firem, kterým lze nebo nelze notifikaci odesílat.

Pokud je pole Zasílat na tyto firmy prázdné, je notifikace odesílána na všechny firmy, vyjma těch, které jsou uvedeny v poli "Nezasílat na tyto firmy".

Pokud jsou v poli Zasílat na tyto firmy uvedeny firmy, je notifikace odesílána pouze na tyto firmy.

Pole Nezasílat na tyto firmy má vyšší prioritu, tzn. pokud je totožná firma uvedena v obou současně vybraných marketingových výběrech, nebude na tuto firmu notifikace odeslána.

 

Ukládání změn konfigurace probíhá při změně výběru, přechodu na jiný stav livecycle nebo při zavření karty konfigurace.

V polích Předmět: a Zpráva: lze používat zástupné znaky pro pole z karty HD, nebo karty Licence (informace o vaší firmě).

 

Zápis [HLD ID] se při zpracování notifikace nahradí číslem helpdesku nad kterým notifikace vzniká.
Zápis [_LICENCE_DIC] bude nahrazeno za hodnotu DIČ právě aktivní tiskové hlavičky.

 

Konfigurace je uživatelská.