Navigation:  Operativa > Help-Desk > Konfigurace >

Povinné údaje karty Help-Desk požadavku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení povinných údajů, které je nutné vyplnit při zakládání nového Help-Desk požadavku. Výběr provedete zatrhnutím vybraného údaje.