Navigation:  Operativa > Help-Desk > Konfigurace >

Číselník modulů Help-Desk požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Souvisí s návazností na moduly systému Soft-4-Sale. Např. týká-li se hlášený požadavek funkce pro marketingové analýzy, pak uživatel vybere modul Marketing atd.