Navigation:  Operativa > Help-Desk > Konfigurace >

Číselník kategorií Help-Desk požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník kategorií Help-desk požadavků představuje možnost uživatele rozlišit Help-Desk požadavky do různých kategorií podle společných vlastností nebo třeba způsobu řešení nebo např. dle osoby řešitele, atd.