Navigation:  Operativa > Help-Desk > Konfigurace >

Číselník závažnosti Help-Desk požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník závažnosti Help-Desk požadavků nám udává prioritu a s tím související rychlost odezvy na řešení požadavku.