Navigation:  Operativa > Help-Desk > Konfigurace >

Číselník forem zveřejnění Help-Desk požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení formy zveřejnění požadavku. To znamená, jakým způsobem (formou) bude požadavek zveřejněn, zda-li slouží jen pro interní záležitosti nebo bude použit k veřejné zprávě atd.