Navigation:  Operativa > Help-Desk >

Křížové tabulky Help-Desk požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Křížové tabulky Help-Desk požadavků umožňují porovnání a přehledné zobrazení vybraných položek dle zvolených kritérií.