Navigation:  Operativa >

Školení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Školení je modul, který vám pomůže s vytvořením a evidencí účastníků školení, školících firem i osob. Samozřejmostí jsou tiskové výstupy a analýzy účasti osob.

 

Vykres1

 

Vykres2

 

Vykres3

 

sko.plan

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled prezenčních listin
Přehled účasti na školení
Přehled osob na školení
Přehled firem na školení
Nová prezenční listina
Karta prezenční listiny
Tisk přehledu prezenčních listin
Tisk přehledu účastníků školení
Konfigurace
Křížové tabulky prezenčních listin
Křížové tabulky účastí na školení
Křížové tabulky dovedností osob