Navigation:  Operativa > Školení >

Nová prezenční listina

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Založení nového úkolu můžete provést několika způsoby:

1.V menu Školení - Nová prezenční listina (vyplněním prázdného okna)
2.Nad přehledem prezenčních listin kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
3.Nad přehledem prezenčních listin kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)

 

prezen.listina