Navigation:  Operativa > Školení >

Karta prezenční listiny

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Prezenční listina školení

Karta prezenční listiny a Nové prezenční listiny jsou v menu sice dvě různé funkce, ale vzhledem k tomu, že používají shodný typ okna, budou i společně popsány. Hlavní rozdíl spočívá pouze v tom, že Karta prezenční listiny slouží k opravám a prohlížení existujícího zboží. Nová prezenční listina je určena pouze k vyplňování nové prezenční listiny.

Jestliže jsou vyplněny požadované informace a chceme pokračovat v práci s danou prezenční listinou, tak pomocí výkoného tlačítka AKCE. Zde je možné nad seznamem účastníků vytvářet tiskové výstupy (seznamy, šťítky, osvedčení…), export pro tvorbu pozvánek Word MailMerge, fakturační předpisy, generování faktur, prodejek, doplňování dovedností, certifikátů a možnost přesunu, kopírování vybraných osob do jiného školení.

vyber.listiny