Navigation:  Operativa > Školení >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V konfiguraci najdete :

Povinné údaje karty prezenční listiny

 Nastavení povinných údajů, které je nutné vyplnit při zakládání nového karty prezenční listiny. Výběr provedete zatrhnutím vybraného údaje.

Číselník sledovaných typů dovedností a naturálií
Číselník typů školení

  Natavení typů školení. Na kartě prezenční listiny máte na výběr pole TYP školení.

Číselník druhů školení

         Natavení druhu školení. Na kartě prezenční listiny máte na výběr pole DRUH školení.

Číselník typů (ne)účasti na školení

 Natavení číselníků důvodů (ne)účasti na školení.        

Nastavení příznaku a dovedností

oprava.dovednosti