Navigation:  Zakázky > Dodací listy >

Generování vystavené faktury z dodacích listů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

První z plánovaných nástrojů pro spojování dokladů byl vytvořen pro nejčastěji vyžadovanou funkci: spojit několik dodacích listů do jediné faktury. Uživatel má v menu Zakázky đ Dodací listy k dispozici nový příkaz „Generuj fakturu“, který otevře okno přehledu dosud nevyfakturovaných dodacích listů. Uživatel může ovlivnit výběr dodacích listů v přehledu pomocí zadání logického příznaku vyfakturované, nevyfakturované a podle firmy odběratele. Pro výběr jsou k dispozici tlačítka Výběr a Výmaz s tradiční funkcionalitou. Ručně v prvním sloupci označuje vybrané dodací listy, které se zúčastní generování faktury. Pro hromadné označování jsou k dispozici tlačítka Označ vše, Odznač vše. Tlačítko Označené provede výběr označených dodacích listů.

Výkonným tlačítkem je tlačítko Generuj, které provede vygenerování nové faktury jejichž obsah odpovídá sloučení obsahu vybraných dodacích listů. Pokud by byly zvoleny dodací listy více odběratelů, pak výsledná faktura bude směřována na odběratele z prvního dodacího listu z výběru.

fAzDL