Navigation:  Instalace a nastavení > Instalace systému Soft-4-Sale G5 >

Instalace Upgrade

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

(aktualizace systému, nové funkce, z libovolné nižší verze)

 

Pro tento typ instalace je nutná znalost platného aktivačního klíče. Upgrade se provádí jen nad serverem nebo na samostatném satelitu.

 

Před spuštěním upgrade je třeba všechny uživatele odhlásit ze systému. Při zjištění nějakého neodhlášeného uživatele na toto průvodce instalací upozorní hláškou: „V systému Soft-4-Sale pravděpodobně někdo pracuje. Pro instalaci upgrade je potřeba výhradní přístup ...“ a proces upgarde se zastaví. Po odhlášení všech uživatelů můžete pokračovat. Jakmile se proces upgrade rozběhne, zablokuje se naopak přístup klientským stanicím k datům, takže v průběhu upgrade žádný uživatel systém nespustí. Objeví se mu hláška: „Byl vydán zákaz spuštění Soft-4-Sale...

 

Proces upgrade nejprve provede zálohu stávající verze systému včetně dat. Na serveru v adresáři SAVE vznikne archivní soubor SAVE1-RRRRMMDD.ZIP, který obsahuje všechno potřebné pro případnou obnovu systému, včetně aktuálních dat. Potom proces pokračuje a provede instalaci nové verze pro konkrétního zákazníka (úpravy a konfigurace), probíhá úprava datové struktury do podoby nové verze.

 

1.Zkopírujte soubor s novou verzí do pomocného adresáře na lokálním disku serveru (satelitu) a rozbalte

 

upgrade1

 

 

2.Spusťte soubor SETUP.EXE

 

Objeví se následující dialogové okno, ve kterém je třeba zadat:

 

upgrade2

 

Adresář, kde máte uložena data Soft-4-Sale
Aktivační kód, který Vám byl přidělen
Typ instalace – upgrade
Formát datové části

 

Poté klikněte na tlačítko .

 

pozor POZOR - Pokud zatrhnete příznak "zrychlený upgrade bez záloh", což NEDOPORUČUJEME, nevytvoří se záloha dat !!

 

 

3. V rekapitulaci zkontrolujte, zda všechny parametry jsou v pořádku ... zejména první řádek Upgrade

 

upgrade3

 

... tlačítko pak spustí samotný proces instalace.

 

Systém začne nejprve automaticky vytvářet pracovní kopii (zálohu aplikace i dat) do podadresáře SAVE.

V této fázi instalace již není třeba nijak uživatelsky zasahovat. Instalace běží sama v postupných krocích a úspěšné ukončení instalace je avizováno hláškou.

 

upgrade4

 

Informaci o tom, jakou verzi systému máte právě nainstalovanou najdete v menu SYSTÉM -> INFORMACE O SOFT-4-SALE.

 

upgrade5

 

Pokud používáte modul Ekonomika, je ještě nutné v menu EKONOMIKA -> PŘIPOJENÍ ÚČETNÍCH DAT promáčknout tlačítko "Upg", které Vám zajistí provedení aktualizaci vybrané účetní databáze.

 

upgrade6