Navigation:  »No topics above this level«

Instalace a nastavení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Průvodce instalací systému Soft-4-Sale

 

Tento dokument má za cíl poskytnout uživateli návod k instalaci a základnímu nastavení systému Soft-4-Sale k užívání ve firmě.

 

Před instalací systému Soft-4-Sale G5 si, prosím, řádně prostudujte podmínky licenčního ujednání, které obsahuje ujednání o reklamacích a servisu software.

 

pozor Veškeré instalace doporučujeme provádět pod administrátorským účtem. Pamatujte, aby adresáře naistalovaných aplikací byly plně dostupné i ostatním uživatelům v síti LAN (ideálně "plné řízení"). Pokud budete mít s přístupem uživatelů nějaký problém, obraťte se na IT správce, který pravidla komunikace ve vaší síti konfiguruje.

 

 

Způsoby provozování systému Soft-4-Sale :

 

Server S4S

- slouží k centrální správě aplikace, obsahuje datové soubory.

 

Klient v síti

- pracovní stanice uživatele. Obsahuje pouze aplikační část systému. Data čte on-line ze sdíleného adresáře (serveru).

 

Terminálový klient

- obdoba klienta v síti. Rozdíl je pouze v umístění v rámci podnikové sítě. Obvykle se jedná o uživatele, který do firmy a k systému Soft-4-Sale přistupuje prostřednictví vzdáleného přístupu (RDP), uživatel tedy musí mít trvalé připojení k internetu.

 

Satelit

- pracovní stanice uživatele, který NENÍ stále připojen do firemní sítě. Obsahuje aplikační část systému, ale také datové soubory (data satelitu), které jsou víceméně kopií centrálních dat. Mohou být i různě omezená co do obsahu. Satelit pracuje pouze s daty, která mu centrála povolí. Se serverem komunikuje takzvanými Replikami ve stanovených časových intervalech. Výměna replik vyžaduje připojení k internetu.

 

Datové verze

 

Access

- data jsou uložena v databázi MS Access. Pro verze G5 je to Access 2003, pro verze G6 je to Access 2013 (alternativně 2010). V centrálním adresáři jsou datové soubory označeny S4S-DAT1.MDB a S4S-DAT2.MDB. Tato varianta je vhodná pro "malá" data, která v součtu databází nepřesáhnou 1 GB.

 

SQL

- data jsou uložena na MS SQL Serveru. Ověřené servery jsou MS SQL server 2008 SP2, MS SQL Server 2012, MS SQL Server 2014. V centrálním adresáři S4S na data odkazuje soubor S4S.INI (fyzicky jsou data uložena v rámci SQL serveru, k jejich správě se používá Management Studio se znalostí přístupových hesel). Tato verze je vhodná pro "velká" data nebo pokud se systémem pracuje více uživatelů.

 

pokračujte na Příprava prostředí