Navigation:  Instalace a nastavení > Instalace systému Soft-4-Sale G5 >

Instalace Patch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Drobné opravy nebo zákaznické úpravy systému jsou průběžně dodávány formou Patchů, které upraví chování vaší stávající verze Soft-4-Sale do doby, než provedete řádný upgrade. Změny zasílané prostřednictvím patchů jsou implementovány do aktuálního vývoje MTJ Service, ze kterého pak vzniká distribuční verze. Číslo verze, ve které jsou změny obsaženy je uvedeno v řešení HelpDesk požadavku.

 

 

Automatický patch

 

Ve verzích Soft-4-Sale G5.49a a vyšších probíhá kontrola a instalace nových patchů víceméně automaticky. Je však podmínkou, aby stanice, která kontrolu a instalci má provádět měla volný přístup na ftp.mtj.cz, kde jsou patche uloženy. Dále je třeba automatiku v systému nastavit.

Uživatel si v menu SYSTÉM -> SPRÁVA SYSTÉMU zvolí záložku Patch, kde zatrhne službu automatické instalace patchů, vybere si formu upozornění na nové patche, interval kontroly přítomnosti nových patchů a uživatele, který tato upozornění bude dostávat (může jich být i více, oddělených středníkem).

 

automat.patch

 

Pokud již někdo ze seznamu uživatelů kontrolu "provedl", zapíše se o tom záznam do pole "Poslední kontrola" a u ostatních uživatelů již ten den kontrola neprobíhá. Byť je definováno deset uživatelů, kontrola proběhne automaticky jen jednou.

 

Tlačítkem Kontrola01 můžete vyvolat kontrolu a instalaci patchů kdykoli.

 

Pokud chcete kontrolovat a instalovat patche zcela automaticky (mimo Soft-4-Sale a bez zásahu uživatelů), můžete k tomu použít noční dávky. V aplikaci S4S-JOB.EXE vytvoříte profil, který pak můžete spouštěn pomocí Naplánované úlohy ve Windows jako S4S-JOB.EXE PATCH.

 

automat.patch2

 

Pro majitele starších verzí, které ještě automatickou instalaci patchů neumožňují, nebo stanice nemají volný přístup k FTP serverům zbývá "ruční" možnost instalace zaslaného patche.

 

 

Instalační postup:

 

1. Rozbalte zaslaný ZIP soubor do pomocného adresáře (např: C:\Patch) (skutečně rozbalit, nestačí jen otevřít !!)

2. Spusťte soubor patch32.exe z tohoto adresáře

3. Následující dialog nasměrujte na centrální adresář serveru, kde se nachází data

 

patch1

 

Po promáčknutí tlačítka "Pokračuj" se spustí instalace patche. O ukončení instalace budete informováni následujícím oknem.

 

patch2

 

4. Nahrání změn na ostatní stanice v síti zajistí opakované spuštění systému (vypnout a zapnout Soft-4-Sale)

5. Na Satelity je nutné aplikovat patch samostatně.