Navigation:  Výroba > Výrobní terminál >

Skladové operace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato na výrobním terminálu situace nastane, jestliže je v rámci konfigurace výroby zvolen režim výdeje materiálu JEDNOTLIVĚ. V takovém případě jsou ve výrobní zakázce vygenerovány takzvané skladové operace (řádky typu Q). Při zadání kódu takové položky ji terminál rozpozná a zareaguje změnou karty do následující podoby.

 

Výrobní terminál - výdej materiálu (samostaná operace typu "Q")

Výrobní terminál - výdej materiálu (samostaná operace typu "Q")

 

Uživatel (obvykle skladník) prakticky řeší jen množství, případně záměnu předepsaného materiálu a tlačítkem vydat celou akci provede. Zapíše výrobní úkon do karty výrobní operace. Provede se výdej materiálu. Operace je označena jako HOTOVÁ. Formulář se vyčistí pro další zadávání.

 

tip2 V poli Den je možné v tomto režimu změnit datum výdeje.

 

Záměna vyskladňovaného materiálu je možná (pokud to dovoluje konfigurace) použitím ikony material na řádku materiálu.

Klepnutím na tuto ikonu se otevře pomocný přehled materiálů (zboží z ceníku) s možností jednoduché filtrace pro snadnější nalezení potřebného materiálu. Nabízí se pouze „platné“ položky ceníku, které jsou označeny příznakem „materiál“.

 

Zjednodušení přehled zboží s možností vyhledávání pro "záměnu" materiálu

Zjednodušení přehled zboží s možností vyhledávání pro "záměnu" materiálu

 

Poklepáním na vybraný řádek se materiál přenese do karty výrobního terminálu.

 

terminal35

 

Ikona sipkaleva pak umožňuje návrat k původně předepsanému materiálu.

Ikonou plus umožňuje přidat další řádek materiálu k vyskladnění. Používá se v případech, kdy výrobní dávka odváděných kusů byla vyrobena ze dvou (i více) různých materiálů. Nejčastějším důvodem pro takové rozdělení materiálu je použití materiálů s různou šarží (výrobním číslem, číslem tavby, číslem svazku ...).

 

pozor Vybráním jiného výrobního dochází k záměně materiálu automaticky na základě vazby mezi tavbou a materiálem a není třeba používat výše uvedenou ikonu pro záměnu. Záměně a výběru výrobního čísla je třeba tedy věnovat pozornost – často se stává, že stejné číslo tavby má více druhů materiálů!

 

 

Momentální skladové množství materiálu na výrobním terminálu

 

Při odvádění operace na výrobním terminálu se mimo množství materiálu, jež by mělo být vyskladněno, zobrazí také momentální množství konkrétního materiálu na skladě (odpovídajícím dle konfigurace výroby). Jestliže je na skladě nedostatečné množství materiálu, je stav skladu zobrazen inverzně (černý podklad, bílý text).

 

Momentální stav skladu vybraného materiálu.

Momentální stav skladu vybraného materiálu.

 

Tato vlastnost je společná pro všechny výše uvedené režimy odvádění operace.