Navigation:  Výroba > Výrobní terminál >

Kontrola kompletnosti operací

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kontrola kompletnosti odvedení operací

Účelem funkce je zajistit, aby všechny operace předepsané technologickým postupem byly také řádně a včas odvedeny, aby výrobní náklady byly kompletní a nedocházelo k jejich dodatečným změnám.

Tuto novou volbu v Konfiguraci výroby lze navázat na jednu libovolnou operaci, kterou používáte v technologických postupech. Měla by to být taková operace, která se v rámci výrobku objevuje jen jednou a to většinou na konci technologického postupu - například Výstupní kontrola nebo Balení nebo Expedice a podobně.

 

Kontrola má tři režimy:

NEŘEŠIT        - funkčnost vypnuta (výchozí stav), k žádné kontrole předchozích operací nedochází.

UPOZORNIT        - systém na Výrobním terminálu upozorní uživatele na nedostatečné odvedení předcházejích operací výrobku.

 

Upozornění na nedostatečné odvedení předchozích operací.

Upozornění na nedostatečné odvedení předchozích operací.

 

Ukázat - zobrazí v Přehledu výroby všechny operace výrobku. Zahájení operace se neprovede, uživatel musí nejprve zajistit řádné vyřešení problematických operací.

 

Všechny předchozí operace by měly být správně "hotové" = modré.

Všechny předchozí operace by měly být správně "hotové" = modré.

 

Pokračovat - uživatel má možnost přes upozornění pokračovat v zahájení (odvedení) operace. Systém však o jeho rozhodnutí udělá záznam do Žurnálu změn.

 

BLOKOVAT        - systém na Výrobním terminálu zobrazí informaci o nedostatečném odvedení předchozích operací a uživatele  dál nepustí.

 

Zpráva o nedostatečně odvedených předchozích operacích.

Zpráva o nedostatečně odvedených předchozích operacích.

V tomto režimu uživatel nemá jinou možnost než tuto skutečnost vzít na vědomí tlačítkem "OK". Po té se mu zobrazí v Přehledu výroby všechny operace odváděného výrobku stejně jako v předchozím režimu, aby mohl případně nedostatky napravit a pokračovat dál.

 

Operace, u které má ke kontrole dojít se vybírá v rozbalovacím poli, kde se mimo operací z vašeho číselníku nabízí také jedna speciální, a to <poslední>. Vybráním této volby zajistíte, že kontrola proběhne vždy na úplně poslední operaci výrobku.

 

pozor DOPORUČUJEME však již v rámci technologického postupu zařazovat operaci, která bude vždy na konci, bude vždy stejná a bude ji "odvádět" spolehlivý pracovník. Jen tak zajistíte, že data vrácená z výroby budou relevantní a použitelná pro další vyhodnocování.