Navigation:  Výroba >

Výrobní terminál

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jedná se o základní formulář pro odvádění výroby. Slouží k on-line předání informací mezi technologií, TPV, plánováním výroby a pracovníkem u stroje. Dále a hlavně slouží k odvádění výroby, tedy vracení on-line informací v jaké fázi se nachází výroba kterého výrobku, co se na kterém stroji právě zpracovává a v neposlední řadě, jak výroba skutečně dopadla. Výrobní terminál bývá dostupný přímo na pracovištích, jako komunikační nástroj. Pracovník tak má dostupné veškeré potřebné informace aniž by musel mít plnohodnotnou instalaci celého informačního systému, dostupné další dokumenty, které nejsou určeny pro něho. Nepotřebuje ani žádné hlubší znalosti systému k tomu, aby se dozvěděl co a jak má dělat, včetně možnosti dostupné dokumentace v elektronické podobě v „životní“ velikosti. Odpadá problém se čtením zmenšených výkresů apod.

Výrobní terminál je připraven na komunikaci se čtečkami čárových kódů, jimiž se pracovníkům usnadní práce s terminálem a taktéž se minimalizuje množství potenciálních chyb.

Výrobní terminál lze použít i jako čtečku výrobní dokumentace. Jestliže pracovník zadá pouze Zakázku a Pozici a systém mu zobrazí dostupné informace – technologickou poznámku, výkresovou dokumentaci ...

 

Výrobní terminál - identifikace pracovníka.

Výrobní terminál - identifikace pracovníka.

 

Výrobní terminál pracuje v několika volitelných režimech, v závislosti na nastavení konfigurace výroby. Nejčastější režim je zadávání dat čtečkou čárových kódů, pracovník nemůže ovlivnit čas operace, pracovník nemůže měnit předepsaný materiál.

note2 Žlutě jsou podbarvena pole, která mají být vyplněna - ta by měl pracovník vyplnit jako první … nebo pak konkrétní pole, na kterém je právě umístěn kurzor (blikající svislá čárka není vždy úplně zřetelná).

 

 

Vedoucí výroby

Do konfigurace výroby je možné zapnout režim „Vedoucí výroby“, kam se zadává číslo zaměstnanců, kteří mají pravomoci vedoucího výroby.

Na tuto konfiguraci jsou vázány funkčnosti, kdy není žádoucí se přihlašovat na výrobní terminál pod jiným uživatelem. Běžní pracovníci u terminálů mají obvykle pouze základní přístupová práva pro jejich ovládání.

tip2 Je možné zadat více zaměstnanců oddělených středníkem.

 

terminal41

 

Jestliže se pak takový zaměstnanec načte svůj kód do okna Výrobního terminálu (pole Pracovník), zobrazí se mu vedle Pozice tlačítko pro zobrazení Přehledu výroby.

 

Funkčí tlačítko přechod na Přehled výroby (dostupné jen "vedoucímu výroby")

Funkčí tlačítko přechod na Přehled výroby
(dostupné jen "vedoucímu výroby")

 

Načtením libovolné operace z Průvodky se mu po použití tohoto tlačítka otevře Přehled výroby, který je přímo nafiltrován na konkrétní zakázku a pozici výrobku. Jestliže není právě vybrána žádná zakázka a pozice, otevře se celý, nefiltrovaný Přehled výroby (lze jej tedy takto zobrazit i na stanicích, kdy běžný přihlášený uživatel nemá přes menu k tomuto přehledu vůbec přístup).

 

Přehled výroby - otevřený z Výrobního terminálu

Přehled výroby - otevřený z Výrobního terminálu

 

 

Připojené objekty na výrobním terminálu

pod ikonou "zeměkoule" se nabídne odkaz na všechny objekty, které jsou připojeny ke kartě zboží a také všechny objekty, které byly připojeny ke kartě "výrobku" před zadáním do výroby. Informace o připojených objektech k operacím se přenáší z tabulky CENIK VYROBA (technologie, záložka Výrobek) přes výrobní rozpad do položky výrobní zakázky ... a odtud je potom zobrazuje výrobní terminál. Změna v připojených objektech u operací v technilogickém postupu se projeví teprve v následující vygenerované zakázce.
v náhledovém okně výrobního terminálu se zobrazí první připojený objekt ve formátu JPG nebo BMP. Pokud je přípojeno více "obrázků", přednostně se ukáže objekt, který má v poli POUŽITÍ uveden text "Průvodka".