Navigation:  Výroba > Výrobní terminál >

Režimy sběru dat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Řídící volba režimu sběru dat (jakým způsobem bude probíhat odvádění výroby) se nachází v Číselníku strojů. Kde lze pro každý stroj (pracoviště, operaci) samostatně definovat, jak má být daná výrobní operace odvedena.

Číselník strojů - volba režimu odvádění     0 = STOP; 1 = START-STOP

Číselník strojů - volba režimu odvádění     0 = STOP; 1 = START-STOP

 

Volit lze stále mezi dvěma režimy, STOP VÝROBA nebo START > STOP). Výhodou této změny je možnost některé operace (výdej materiálu, kontrola, expedice ...), které jsou časově krátké, odvádět v režimu STOP - tedy jedním načtením, a jiné operace, které jsou časově náročnější (obrábění), odvádět v režimu START - STOP a sledovat skutečnou dobu trvání operace.

 

Příznak zadaný v Číselníku strojů se postupně přenáší do technologického postupu (zde jej může uživatel ještě změnit), do výrobního rozpadu a do výrobní operace. Podle stavu tohoto příznaku pak reaguje Výrobní terminál a nastavuje se pro odvedení operace v definovaném režimu.

 

pozor  POZOR - po přechodu na verzi G6.08d nebo vyšší je třeba naplnit hodnotu příznaku v Číselníku strojů a použitím tlačítka "Update" jej doplnit i do "rozběhnutých" zakázek.

 

V Konfiguraci výroby je najdete doplňující volbu, která se týká režimu STOP VÝROBA, a která řídí, jaký čas je při odvedení operace použit.

Předvolba doplnění času při odvádění operace.

Předvolba doplnění času při odvádění operace.