Navigation:  Výroba > Výrobní terminál >

Režim Start -> End

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tento režim je doporučený pokud chcete sledovat a řídit skutečné náklady na výrobu.

V tomto režimu totiž můžete zpětně porovnávat plánovaný čas realizace operace s časem skutečným a odhalit tak případné nedostatky v přípravě technologie (odhad výrobního času) a tím také chybu, která se promítla do kalkulace ceny výrobku, nebo výkonnost jednotlivých pracovníků, kteří mohou výrobu zlevnit, nebo také prodražit.

Jedná se o způsob odvádění výroby, kdy pracovník žádným způsobem nemůže ovlivnit zaevidovanou dobu trvání operace a tudíž se projeví rozpory mezi plánem.

Pracovník musí na výrobním terminálu provést nejprve "zahájení" operace a po jejím dokončení musí provést "ukončení" operace. Systém spočítá čas mezi těmito dvěma úkony a ten zapíše jako skutečný čas operace.