Navigation:  Výroba > Výrobní terminál > Režim Start -> End >

Zahájení výrobní operace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Výrobní terminál při zahájení operace

Výrobní terminál při zahájení operace

 

Při zvoleném režimu zadávání dat čtečkou čárového kódu jsou rozbalovací pole Pracovník, Zakázka, Kód výroby a Stroj nedostupná. Čtečku čárových kódů je třeba nakonfigurovat podle dokumentace výrobce tak, aby vracela kód ve správném, očekávaném formátu. Je vhodné konfigurací čtečky také zajistit, aby po přečtení kódy přeskočila do dalšího pole (enter na konec).

Pracovník při zpracování výrobní operace musí nejprve definovat sebe (čárovým kódem nebo výběrem ze seznamu)

 

Jako další krok vybírá zakázku a pozici výrobní operace, kterou zpracovává. Při ručním režimu musí zadat každou hodnotu zvlášť – nejprve zakázku a potom pozici. V rozbalovacím poli ZAKÁZKA se zobrazují všechny "nedokončené" zakázky. V rozbalovacím poli POZICE se pak zobrazují všechny operace vybrané zakázky. Hotové operace jsou v takovém případě odlišeny od nehotových textem "Hotovo".

V režimu se čtečkou pouze vloží kód do pole Zakázka. Kód v sobě obsahuje i pozici operace a ta se tedy doplní sama.

Jestliže pracovník vybere operaci, která je již "hotová", systém jej upozorní ...

VyrobniTerminal-OperaceHotova

 

Po načtení zakázky a pozice se ostatní pole terminálu naplní dostupnými informacemi o vybrané výrobní operaci, které byly naplněny v rámci TPV a plánování výroby.

Hodnoty v bílých polích, může pracovník změnit (pro lepší orientaci je pole, ve kterém se právě nachází kurzor, podbarveno žlutě).

 

terminal03

- identifikace pracovníka, který operaci provádí (povinné pole)

 

terminal04

- identifikace výrobní operace.

 

terminal05

- zadání kódu výroby (OK, Porucha, Prostoj, Údržba atd.). Slouží k definici činnosti na vybrané zakázce. Nabízí se hodnoty dle číselníku. Pokud je v číselníku Kódů výroby zvolena výchozí hodnota, předvyplní se.

pozor Není-li korektně vyplněn "Kód výroby" (ve výchozím stavu je vždy vyplněno implicitním kódem dle konfigurace), nelze Operaci zapsat (zahájit nebo ukončit)!

 

terminal06

- stroj (pracoviště), na kterém se operace prováděla. Předvyplněn je stroj stanovený v technologickém postupu. Při odvádění výroby lze zaměnit za stroj skutečný.

 

terminal07

- identifikace výrobku. Pouze informativní text, nelze jej měnit.

 

terminal08

- signalizace, že k výrobku existuje zvláštní požadavek zákazníka nebo výrobku. Klepnutím na ikonu lze opakovaně zobrazit bližší informace o tomto požadavku.

 

terminal09

- jestliže je toto pole na kartě terminálu aktivní (obvykle při poslední operaci na výrobku) znamená to, že je u tohoto výrobku zapnuta evidence výrobních čísel a uživatel musí toto výrobní číslo zadat – jinak jej systém nepustí dál.

 

terminal10

- Popis operace včetně technologické poznámky. Poznámku lze doplnit o vlastní text (připomínku) a uložit zpět až do technologického postupu (práva V4).

 

terminal11

- pracovník může uvést vlastní text, připomínku a ta je uložena ke konkrétní výrobní operaci konkrétní zakázky. Později lze takové poznámky sledovat a vyhodnotit v přehledech.

 

terminal12

- další informace o zakázce. Nelze je změnit.

 

terminal13

- Přehled potřebného materiálu nebo polotovarů. Uvedené množství je plánovaná spotřeba na celou zbývající dávku. Písmeno M nebo P na začátku řádku informuje o tom, zda se jedná o materiál ze        skladu, nebo polotovar z předchozí výroby. Je-li písmeno M uvedeno kurzívou, jedná se o materiál zákazníka.

 

terminal14

- datum zahájení operace. Systémový čas počítače. Lze měnit pouze v režimu „čas zadává uživatel“.

 

terminal15

- informace o tom, kolik výrobků je třeba pro tuto operaci ještě zpracovat. V okamžiku zahájení operace pouze informativní text. Nelze změnit.

 

terminal16

- zahájí zvolenou operaci, zapíše čas startu a začne se počítat skutečný čas trvání operace.

 

terminal17

- vyčistí formulář do výchozího stavu bez zahájení operace.

note2 Jestliže je načtena výrobní operace na výrobním terminálu, je tím současně zafixován čas, kdy k tomu došlo. To způsobuje problém v režimu odvádění Start - Stop. Pokud si uživatel načetl informace o již zahájené operaci, po celý den tyto informace nechá načtené na terminálu a potom provede ukončení operace, je vypočtený čas operace nepravdivý. Snahou tedy je uživatele donutit, aby před ukončením operace tuto "čerstvě" načetl.

tip2 Každých 10s dochází ke kontrole zda nedošlo k nečinosti PC (nečinnost ve všech aplikacích, nejen v S4S !!). Po ulpynutí 120s se Výrobní terminál "vyčistí".

note2 Jestliže načtete operaci, která je již označená jako hotová - systém vás na to upozorní zprávou. "... Operace byla ukončena před více než 12-ti hodinami. Akci může provést pouze uživatel s právy V5.

Připojený soubor JPG se rovnou zobrazí.

Připojený soubor JPG se rovnou zobrazí.

 

- Prostor pro zobrazení připojených dokumentů. Jestliže je k výrobku připojen soubor ve formátu obrázku (JPG, BMP), zobrazí se přímo jeho náhled.

 

terminal19

- zobrazí všechny připojené objekty k výrobku. Jestliže konkrétní počítač disponuje správným softwarem, je pak na pracovišti možné zobrazit výrobní dokumentaci v originální podobě, plné velikosti atd.