Navigation:  Výroba > Výrobní terminál > Režim Start -> End >

Ukončení výrobní operace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Výrobní terminál při ukončování operace.

Výrobní terminál při ukončování operace.

 

Po nějakém čase se pracovník k terminálu vrátí a provede ukončení operace. Po zadání jména a zakázky systém rozezná, že se jedná o stejného pracovníka a stejnou operaci, tudíž jde o ukončení dříve zahájené operace. Celá karta terminálu se opět předvyplní a jsou očekávány informace od pracovníka. Především množství zpracovaných výrobků.

 

terminal21

- počet zpracovaných výrobků (celkem včetně zmetků)

 

terminal22

- počet zmetků

 

terminal23

- datum a čas ukončení operace. Lze měnit pouze v režimu „čas zadává uživatel“.

 

terminal24

- doba trvání operace. Pokud je číslo zobrazeno červeně znamená to, že byl odečten čas zasahující do přestávky (viz. Konfigurace výroby – přestávky). Podle stavu příznaku je nebo není započten přípravný čas (pro účely porovnání s normovaným časem).

 

terminal25

- spotřeba materiálu přepočtena na odváděné množství výrobků. Jsou-li pole podbarvena žlutě, musí je uživatel vyplnit. To se řídí konfigurací výroby, zda je požadována skutečná spotřeba materiálu a je-li zapnuta evidence výrobních čísel. V rozbalovacím poli se nabízí existující (naskladněná) výrobní čísla (šarže, tavby, atesty) uvedeného materiálu. Tlačítko „plus“ umožní přidat další řádek a zadat další použitý materiál (například, když bylo použito více šarží materiálu). Skutečná spotřeba se v takovém případě nerozpočítává, musí to udělat uživatel.

 

Rozdělení spotřebovaného materiálu

Rozdělení spotřebovaného materiálu

 

terminal27

- zapíše výrobní úkon do karty výrobní operace. Provedou se příslušné skladové pohyby. Aktualizuje se vyrobené množství. Formulář se vyčistí pro další zadávání.

 

Jsou-li při odvádění operace uvedeny zmetky, je před samotným ukončením operace uživatel vyzván, aby definoval příčinu zmetků. Jednak předepsaným kódem (povinný) pro další vyhodnocení, jednak slovním popisem příčiny (dobrovolný). Součet množství zmetků na řádcích jednotlivých kódů musí souhlasit s celkovým odváděným množstvím zmetků.

 

Evidence příčiny zmetků

Evidence příčiny zmetků

 

Tlačítko hotovo dokončí akci odvádění.

tip2 Při odvedení operace pouze se zmetky (= 0 počet dobrých ks) systém zapíše řádek odvedení pro zmetky. Nulový řádek pro dobré kusy (0 ks , 0 čas) se však nezapisuje.

 

Režimy reakce "na zmetky" najdete popsány v kapitole KONFIGURACE -> KONFIGURACE VÝROBY -> ODVÁDĚNÍ -> REŽIMY REAKCE NA ZMETKY.