Navigation:  Výroba > Výrobní terminál >

Vynechání výrobní operace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ve výrobě mohou nastat situace, kdy není třeba předepsanou operaci provádět vůbec, nebo jen na části polotovarů (například rovnání dílů po svařování). Celé nebo zbývající množství polotovarů operace se tedy nebude zpracovávat, ale je potřeba je v plném počtu posunout na další operaci.

 

V Přehledu výroby pak bude také zřejmé, že se na operaci nezapomnělo, ale že byla "vynechána".

 

K tomu slouží zvláštní Kód výroby (viz. Číselník kódů výroby) a jeho použití přepne kartu výrobního terminálu do této podoby.

 

Výrobní terminál při "uzavření" operace

Výrobní terminál při "uzavření" operace

 

Zadané i odvedené množství je stejné a odpovídá množství, které je třeba odvést, aby bylo dorovnáno množství plánované. Datumové pole Start lze v tomto editovat (je možné tedy operaci uzavřít dodatečně) z toho důvodu, že práva k této akci mohou být omezena pouze pro jednoho konkrétního pracovníka (viz. Konfigurace výroby).

 

terminal30

 

- provede zápis výrobního úkonu do karty výrobní operace, provede aktualizaci odvedeného množství, provede přeskladnění polotovarů rozpracované výroby. Materiál ani polotovary se v této situaci ze skladu nevyskladňují. Skutečný čas této operace je nula.

 

 

"VyEndování" poslední operace

Ukončení výrobní zakázky s kódem END můžete použít například v situaci kdy víte, že zbývající výrobky se již nebudou dodělávat (zakázka je na 10 ks, vyrobilo se 9 ks a 10. kus se již nebude vyrábět).

Pokud je kód END použit na "poslední" operaci, systém se zeptá, zda má provést i naskladnění hotového výrobku nebo polotovaru.

"Použili jste kód pro přeskočení operace!" + tlačítko "Bez skladu" / "Naskladnit HV" (výchozí volba "Bez skladu").

 

Bez skladu        - hotové výrobky nebo polotovary NEBUDOU naskladněny.

Naskladnit HV        - hotové výrobky nebo polotovary BUDOU naskladněny.

 

 

"VyEndování" operace s výdejem materiálu

Obdobná situace může nastat jestliže potřebujete přeskočit operaci, nebo její část, a v souvislosti s touto operací má dojít k výdeji materiálu nebo polotovaru (podsestavy).

Pokud je kód END použit na takové operaci, systém zobrazí zprávu:

"Použili jste kód pro přeskočení operace!" + tlačítko "Bez skladu" / "Vyskladnit" (výchozí volba "Bez skladu").

 

Bez skladu        - materiály nebo polotovary NEBUDOU vyskladněny.

Vyskladnit        - materiály nebo polotovary BUDOU vyskladněny.