Navigation:  Výroba > Konfigurace >

Číselník kódů výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kód výroby se uvádí při odvádění výroby nebo při odvádění času pracovníka do režijní zakázky a slouží k následnému vyhodnocení činnosti jednotlivých strojů, pracovníků apod. Slouží k rozdělení typů výroby jak úspěšných, tak neúspěšných úkonů – odvádění zmetků. Pracovník tak jednoduchou formou, a hlavně všichni stejně, může zhodnotit svoje počínání.

 

 

KÓD                – samotný kód výroby. Max. 12 znaků. Tento kód je třeba si připravit formou čárového kódu pokud je výroba odváděna pomocí čteček.

POPIS                – srozumitelnější text, který se pracovníkům objevuje při odvádění operace ve výrobní terminálu.

ZMETEK        – příznak, který označuje, jaké kódy výroby se budou nabízet pro korektní výrobu a jaké pro odvádění zmetků. Zapnutý příznak = odvádění zmetku.

REAKCE ZM.        – touto hodnotou lze „automatizovat“ reakci systému na odvádění zmetku (význam kódů viz. Konfigurace výroby).

UZAVŘÍT– uvedením takto označeného kódu lze operaci tzv. uzavřít. Odvést bez vyskladnění materiálu, pouze s převedením polotovarů k další operaci, s nulovým výrobním časem. Využívá se v případě, že naplánovaná operace v konkrétní zakázce vůbec neproběhla, nabo proběhla je částečně. Například technologem naplánované rovnání svařenců bylo nutné provést jen u 70% svařenců. Použitím tohoto kódu je odvedeno zbývajících 30% svařenců, ale není tím nijak ovlivněna cena výroby příslušné operace.