Navigation:  Výroba > Konfigurace > Konfigurace výroby > Odvádění >

Režimy reakce na zmetky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Režimy reakce na zmetky

Jakmile dojde k reakci na zmetky v jakémkoli režimu (mimo R0), je tato operace (jednoduše) NEVRATNÁ!

 

V Konfiguraci výroby nabízí možnost defaultní volby reakce systému na odvedení zmetků. Lze využít jeden z těchto základních režimů.

 

automaticky  (A1 - A4) - lze zvolit pouze jednu z těchto reakcí a systém se takto zachová vždy, když dojde k odvedení zmetků. V rámci automatické reakce lze nastavit také speciální režim R0, při němž je reakce na zmetky dočasně pozastavena a převedena právě do ručního režimu.
poloautomaticky (C1 - C4) - v číselníku kódů výroby lze k jednotlivým kódů pro zmetky definovat reakci na ně v rozsahu C1 - C2. Na různé příčiny (a tedy i typy) zmetků může systém v důsledku toho reagovat různě, podle předem stanovených voleb, právě v závislosti na zvoleném kódu zmetku. Jestliže k některému kódu zmetku není přířazena reakce, platí pro něj systémové nastavení reakce karty konfigurace výroby.
ručně (R1 - R4) - tyto typy reakcí zadává uživatel dodatečně na kartě výrobní operace až po té, co dojde k posouzení opravitelnosti nebo neopravitelnosti zmetků. Teprve kompetentní pracovník tedy rozhodne, kterým směrem se výroba posune.

 

Jako výchozí volba je v Konfiguraci výroby nastavena reakce A2 - automaticky navýšit množství u všech předchozích operací.

 

Konfigurace výroby - defaultní nastavení reakce na zmetky

Konfigurace výroby - defaultní nastavení reakce na zmetky

 

 

AUTOMATICKÉ rEAKCE:

 

A1Nereagovat. Zmetky se pouze zaevidují. S plánovaným množstvím se nijak nemanipuluje. Výrobní operace je HOTOVÁ. Jako polotovar se naskladní pouze OK kusy (bez zmetků).

 

A2Navýšit předchozí operace (dosavadní funkčnost). Zmetky se zaevidují. U stávající operace a všech předchozích operací výrobku (polotovaru) dojde k navýšení plánovaného množství o počet zmetků. Výrobní operace tedy NENÍ hotová. Jako polotovar se naskladní pouze OK kusy (bez zmetků).

 

A3Ponížit následující operace. Zmetky se zaevidují. Plánované množství se u všech následujících operací poníží o počet zmetků. Výrobní operace je HOTOVÁ. Jako polotovar se naskladní pouze OK kusy (bez zmetků).

 

A4Generovat interní reklamaci. Zmetky se pouze zaevidují. S plánovaným množstvím se nijak nemanipuluje. Výrobní operace je HOTOVÁ. Jako polotovar se naskladní pouze OK kusy (bez zmetků). Vygeneruje se nová Reklamace, která bude mít předvyplněno číslo zakázky, zákazníka a zboží (číslo zboží = MAT ID polotovaru, který měl operací vzniknout) v množství odpovídajícím odvedeným zmetkům. Odtud je možné modifikací výrobku zajistit je „opravu“ a návrat do standardního průběhu původní výroby. Využitelné pro tzv. opravitelné zmetky.

 

note2 Není-li zapnuté detailní sledování polotovarů, do Reklamace se vloží číslo zboží bez "svislitka" => číslo výrobku.

 

tip2 Při odvádění operací přes Výrobní terminál - v okně pro odvádění zmetků, pokud pracovník vyplní pole „zdůvodnění zmetků“, se tento text přenese do generované reklamace do pole ZÁVADA.

 

R0Manuálně (ručně). Speciální režim, který umožní o způsobu reakce na zmetky rozhodnout později, až po vyhodnocení opravitelnosti nebo následků na další výrobu.

 

Konfigurace výroby - dostupné "automatické" reakce

Konfigurace výroby - dostupné "automatické" reakce

 

RUČNÍ rEAKCE:

 
Na řádku výrobního úkonu je pole MODE, které obsahuje kód, jakým způsobem byly zmetky řešeny. Systém tak pozná, který řádek se zmetky již byl řešen a jakým způsobem. Tato informace se dá využít i později v rámci vyhodnocování výroby. Nebo v případě „manuálního“ rozhodování o nápravě zmetků pomůže dohledat zmetky, které ještě vyřešeny nebyly.

 

Pokud byla zvolena jako výchozí reakce "R0", zůstane po odvedení zmetků na kartě výrobní operace nevyřešený záznam o zmetcích.

 

Karta výrobní operace - odvedené NEDOŘEŠENÉ zmetky v režimu R0

Karta výrobní operace - odvedené NEDOŘEŠENÉ zmetky v režimu R0

 

Pole MODE je v tomto případě prázdné, editovatelné a očekává se reakce uživatele.

 

Karta výrobní operace - různými způsoby VYŘEŠENÉ záznamy o zmetcích 

Karta výrobní operace - různými způsoby VYŘEŠENÉ záznamy o zmetcích 

 

Na tyto zmetky již systém nějak zareagoval, proto je pole MODE needitovatelné.

 

Při manuálním (uživatelském) řešení zmetků se v rozbalovacím poli nabízí možné dostupné reakce. Jejich funkčnost je naprosto stejná jako u výše popsaných A1 – A4 (automaticky) s tím rozdílem, že jsou označeny jako R1 – R4 (ručně). To proto, aby později bylo dohledatelné jakým způsobem bylo o vyřešení zmetků rozhodnuto. Použitý způsob reakce na zmetky se vždy zapíše do pole MODE a to se stane dále needitovatelným. K provedení této akce musí mít uživatel minimálně práva V4.

 

R1Nereagovat. Zmetky se pouze zaevidují. S plánovaným množstvím se nijak nemanipuluje. Výrobní operace je HOTOVÁ. Jako polotovar se naskladní pouze OK kusy (bez zmetků).

 

R2Navýšit předchozí operace (dosavadní funkčnost). Zmetky se zaevidují. U stávající operace a všech předchozích operací výrobku (polotovaru) dojde k navýšení plánovaného množství o počet zmetků. Výrobní operace tedy NENÍ hotová. Jako polotovar se naskladní pouze OK kusy (bez zmetků).

 

R3Ponížit následující operace. Zmetky se zaevidují. Plánované množství se u všech následujících operací poníží o počet zmetků. Výrobní operace je HOTOVÁ. Jako polotovar se naskladní pouze OK kusy (bez zmetků).

 

R4Generovat interní reklamaci. Zmetky se pouze zaevidují. S plánovaným množstvím se nijak nemanipuluje. Výrobní operace je HOTOVÁ. Jako polotovar se naskladní pouze OK kusy (bez zmetků). Vygeneruje se nová Reklamace, která bude mít předvyplněno číslo zakázky, zákazníka a zboží (číslo zboží = MAT ID polotovaru, který měl operací vzniknout) v množství odpovídajícím odvedeným zmetkům. Odtud je možné modifikací výrobku zajistit je „opravu“ a návrat do standardního průběhu původní výroby. Využitelné pro tzv. opravitelné zmetky.

 

Výrobní úkon - možnosti výběru reakce na zmetky

Výrobní úkon - možnosti výběru reakce na zmetky

 

Po výběru reakce má ještě uživatel možnost své rozhodnutí změnit prostřednictvím následujícího dotazu.

 

konfigurator8

 

Kliknutím na tlačítko "ANO" je zvolená akce skutečně provedena a „není (jednoduché) cesty zpět“.

 

Režim R2 (oproti režimu A2) nabízí možnost volby, až po kterou operaci se má plánované množství navýšit. Je tedy možné takto „navýšit“ jen několik předchozích operací a ne úplně všechny až na samý začátek.

 

Možnosti dopřesnění reakce R2

Možnosti dopřesnění reakce R2

 

 

POLOAUTOMATICKÉ rEAKCE:

 

Existuje ještě jedna sada reakcí na zmetky, a to s označením C1 – C4. Číslice opět napovídají druh reakce a písmeno C = císelník. V číselníku Kódů výroby (menu VÝROBA -> KONFIGURACE -> ČÍSELNÍK KÓDŮ VÝROBY) lze rúzným typům „zmetků“ přiřadit i různou automatickou reakci na ně. Jedná se tedy o jakési rozšíření „automatické“ reakce na zmetky uvedené v Konfiguraci výroby. Reakce přiřazené k číselníku mají přednost před touto centrální konfigurací. Nabízí se zde také možnost volby R0, tedy u některých typů zmetků chceme ponechat rozhodnutí na specialistu, v jiným případech chceme reagovat automaticky.

Možnost výběru je dostupná pouze u řádků číselníku typu „zmetek“. Nepřiřazené kódy zmetků se řídí centrální konfigurací.

 

Číselník kódů výroby - reakce na zmetky

Číselník kódů výroby - reakce na zmetky

 

C1Nereagovat. Zmetky se pouze zaevidují. S plánovaným množstvím se nijak nemanipuluje. Výrobní operace je HOTOVÁ. Jako polotovar se naskladní pouze OK kusy (bez zmetků).

 

C2Navýšit předchozí operace (dosavadní funkčnost). Zmetky se zaevidují. U stávající operace a všech předchozích operací výrobku (polotovaru) dojde k navýšení plánovaného množství o počet zmetků. Výrobní operace tedy NENÍ hotová. Jako polotovar se naskladní pouze OK kusy (bez zmetků).

 

C3Ponížit následující operace. Zmetky se zaevidují. Plánované množství se u všech následujících operací poníží o počet zmetků. Výrobní operace je HOTOVÁ. Jako polotovar se naskladní pouze OK kusy (bez zmetků).

 

C4Generovat interní reklamaci. Zmetky se pouze zaevidují. S plánovaným množstvím se nijak nemanipuluje. Výrobní operace je HOTOVÁ. Jako polotovar se naskladní pouze OK kusy (bez zmetků). Vygeneruje se nová Reklamace, která bude mít předvyplněno číslo zakázky, zákazníka a zboží (číslo zboží = MAT ID polotovaru, který měl operací vzniknout) v množství odpovídajícím odvedeným zmetkům. Odtud je možné modifikací výrobku zajistit je „opravu“ a návrat do standardního průběhu původní výroby. Využitelné pro tzv. opravitelné zmetky.

 

R0 Manuálně (ručně). Speciální režim, který umožní o způsobu reakce na zmetky rozhodnout později, po vyhodnocení opravitelnosti nebo následků na další výrobu.

 

Využití evidence typů reakcí na zmetky v následném vyhodnocování.

V Přehledů úkonů a Křížové tabulce úkonů je možnost filtrace podle Reakce na zmetky pro následné vyhodnocování nebo vyhledání „zmetků“, které je třeba ještě řešit .

 

Křížová tabulka úkonů - vyhodnocení záznamů se zmetky

Křížová tabulka úkonů - vyhodnocení záznamů se zmetky

 

Zmetky, které nemají dosud uvedenu na řádku úkonu žádnou reakci – jsou tedy „nevyřešené“ lze najít zadáním filtru takto:

konfigurator12

Pro vyhodnocení počtu zmetků za určité období a způsobů jejich řešení (reakce na ně) lze pomocí křížové tabulky vyhodnotit třeba takto:

 

Křížová tabulka úkonů - příklad nastavení

Křížová tabulka úkonů - příklad nastavení

 

… a výsledek třeba formou jednoduché tabulky (nebo i tiskového výstupu)

 

Výsledek nad Křížovou tabulkou úkonů - tabulka (s možností přenosu do XLS)

Výsledek nad Křížovou tabulkou úkonů - tabulka (s možností přenosu do XLS)

 

 

Výsledk nad Křížovou tabulkou úkonů - tisková sestava

Výsledk nad Křížovou tabulkou úkonů - tisková sestava

 

Na 8 ks zmetků ve sledovaném období dosud nikdo nijak nereagoval :-(.