Navigation:  Výroba > Konfigurace > Konfigurace výroby > Odvádění >

Kontrola návaznosti operací

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pracovníci při odvádění výrobních operací na Výrobním terminálu jsou tak upozorňováni, že záznamy o výrobě nejsou kontinuální a hrozí potenciální problémy. Buď nebudou kompletní informace o skutečných nákladech při výrobě výrobku (operace ve skutečnosti proběhla, jen nebyla zaevidována), nebo v horším případě neproběhla a na výrobku třeba budou chybět závity ...

 

Kontrola spojitosti odvádění výrobních operací.

Kontrola spojitosti odvádění výrobních operací.

 

Kontrola má dvě úrovně - upozornňující nebo blokující (nastavuje se výběrem z rozbalovacího pole).

 

Může také probíhat buď

 

jen při ukončování výrobní operace (pracovník nemůže odvést více výrobků, než odvedla jemu předcházející operace), tato kontrola probíhá vždy, je-li vybrán jeden z režimů, bez ohledu na stav příznaku.
při zahajování výrobní operace (pracovník nemůže ani zahájit výrobní operaci, pokud není "na řadě"), tato kontrola probíhá jen jestliže je zapnutý příznak.

 

Jestliže je tedy v konfiguraci zapnutý příznak "i při zahájení operace", proběhne na Výrobním terminálu při použití tlačítka terminal16 kontrola, zda načtená operace je takzvaně "na řadě". Pokud není, zobrazí se pracovníkovi upozornění:

 

Upozornění při zahajování operace, která "není na řadě".

Upozornění při zahajování operace, která "není na řadě".

 

Jestliže pracovník operaci přesto zahájí, odešle systém proaktivitu s informací na vybrané nadřízené pracovníky. (podle nastavení v Konfiguraci výroby, záložka Odvádění, volba "Při chybě odvedení odeslat ...").

 

note2 Proaktivita i po "přečtení" zůstává v systému, v Archivu proaktivních událostí, a lze kdykoli zpětně vyhledat.

 

Proaktivita odeslaná při zahájení operace přes upozornění.

Proaktivita odeslaná při zahájení operace přes upozornění.

 

Nebo, podle nastavené úrovně kontroly, dojde k zablokování akce ...

 

Zablokování zahájení operace.

Zablokování zahájení operace.

 

... a k zahájení operace vůbec nedojde. Pracovník musí zjistit, proč není předcházející operace v takovém stavu, aby mohl bez rizika pokračovat.