Navigation:  Výroba > Konfigurace > Konfigurace výroby > Odvádění >

Pozdě odvedené operace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Termínem "pozdě odvedené" se rozumí, že jednotlivé úkony byly odvedeny až po té, co byl výrobek odvedením jeho poslední operace označen jako "VYROBEN".

 

Jestliže jsou úkony operacím dopisovány dodatečně, je to problém pro vyhodnocení výroby ... některé zakázky, přestože jsou již dávno "prodány" ještě nebyly vyrobeny. To může způsobovat zkreslení nákladů na zakázku z důvodu chybějících operací. Hlavně však také problém ve skladech, kde v důsledku nekonzistentnímu odvádění operací bude nutně docházet k výdejům "do mínusu". Pokud bude mít systém dávat k dispozici správné hodnoty (a to nejen z obchodního, ale hlavně účetního hlediska), bude muset někdo tento stav nejprve napravit, aby doklady rozpracované výroby byly vystaveny ve správné časové posloupnosti a následně za pomoci skladového a výrobního robota opravit ceny na všech skladových dokladech souvisejících s výrobou.

 

Jedním z nástrojů, který by mohl odhalit viníky takového počínání zapnutí evidence "pozdě odvedených úkonů".

Zapnutí této volby umožní sledovat důslednost odvádění výrobních úkonů v reálném čase.

 

Řídící příznak v konfiguraci výroby

Řídící příznak v konfiguraci výroby

 

Úkony, odvedené po uzavření zakázky (příznak Dokončeno na kartě zakázky), budou označeny doplňkovým textem v kódu výroby "-!!!". Takové úkony pak bude možné vyhodnocovat a výsledek používat pro motivaci zaměstnanců.

 

Příklad:  1-VYROBENO (korektně odvedený úkon)    1-VYROBENO-!!!  (úkon odvedený po "uzavření" zakázky).
 
Takto "označené" úkony lze potom filtračními nástroji najít a v případě potřeby vyhodnotit a přijmout opatření. Například v křížových tabulkách hodnocení pracovníků.

 

Přiklad výstupu Křížové tabulky úkonů

Přiklad výstupu Křížové tabulky úkonů

 

Pracovník 069 dle tohoto rozboru odvedl 1,22 hodiny řádně na běžící zakázku, ale další 1,23 hodiny odvedl dodatečně až po jejím uzavření (dokončení).

 

 

Pozdě vydaný materiál.

Jestliže je v konfiguraci výroby zapnuta vlastnost "Sledovat pozdě odvedené úkony", pak v "manuálním" režimu výdeje materiálu (pro každou položku materiálu je k odvedení připravena samostatná operace typu "Q"), pokud je tento výdej proveden pozdě (dodatečně - až po té, kdy je výrobek označen jako "VYROBEN"), je tento úkon označen navíc třemi vykřičníky - tedy "Výdej-!!!" stejně jako u pozdě odvedených operací. Je možné tedy dodatečně vyhodnotit, zda pracovníci odvádí operace ve správném čase, nebo to dělají až dodatečně.

 

"Pozdě" odvedené úkony.

"Pozdě" odvedené úkony.

 

 

Odvádění operací "pozdě" a Uzávěrky skladů.

Do funkce, která zajišťuje vytvoření skladových dokladů (ZV Sklady) je implementována kontrola, jestli na skladě, na který je vytvářen doklad pohybu, není vytvořena uzávěrka. Pokud ANO, vytvoří skladový doklad s datem +1 den za touto uzávěrkou. Do poznámky takového dokladu je zapsán text "... (po uzávěrce skladu) ke dni <datum úkonu>."

Při dodatečné editaci řádku odvedení výrobní operace proběhne kontrola, jestli požadované změny neovlivní doklady před skladovou uzávěrkou … pokud Ano, editace není povolena.