Navigation:  Výroba > Konfigurace > Konfigurace výroby > Odvádění >

Zákaz výdeje do mínusu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

pozor Ve výchozím stavu je Zákaz výdeje do mínusu ve výrobě VYPNUTÝ!!

 

pozor Doporučujeme používat pouze pokud máte jistotu, že sklad vstupního materiálu máte v pořádku, že přivezený materiál je okamžitě zaveden do systému! Stejně tak výroba předcházejících polotovarů (podsestav) musí být korektně odvedena a polotovary naskladněny!

 

Při zapnutém příznaku 'Zakázat výdej do mínusu:' v Konfiguraci výroby se, jestliže některého materiálu pro odvedení operace není dostatek (černě označené množství), zobrazí zpráva:

Reakce Výrobního terminálu na zákaz výdeje do mínusu.

Reakce Výrobního terminálu na zákaz výdeje do mínusu.

 

... a výrobní operaci nelze nijak ukončit (odvést)!! Je tedy třeba problém na místě vyřešit.

Za předpokladu, že sklady jsou korektně vedeny a materiál z něhož se vyrábí skladem je - díky již dostupné funkčnosti lze přidat další řádek materiálu a vybrat další šarži (tavbu) a celkovou spotřebu materiálu tak rozdělit na více skutečně použitých taveb.

Zobrazuje a kontroluje se množství materiálu pouze na konkrétním skladě (podle konfigurace - sklad materiálu, sklad materiálu zákazníka, domovský sklad).

Po vybrání konkrétního výrobního čísla nebo šarže (tavby), se množství aktualizuje a zobrazí pouze skladové množství vybrané šarže (tavby).