Navigation:  Výroba > Výrobní terminál >

Výběr operace ze seznamů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na výrobním terminálu jsou vytvořeny záložky, které pracovníkovi umožňuji pohled i do dalších pro něj potřebných přehledů souvisejících s jeho činností.

 

terminal36

 

První záložka = připojené soubory (výkresy), druhá záložka = Přehled položek výrobních příkazů, třetí záložka = Přehled výroby

 

Při zadání kódu Pracovníka se vždy výrobní terminál přepne na druhou záložku a zobrazí položky výrobních příkazů vytvořených pro tohoto pracovníka (musí být uveden na jednotlivých řádcích výrobního příkazu).

 

Výrobní terminál - přehled položek výrobních příkazů pro vybraného pracovníka

Výrobní terminál - přehled položek výrobních příkazů pro vybraného pracovníka

 

Položky jsou seřazeny podle data Výrobního příkazu a pozice na výrobním příkaze vzestupně. Po případném doplnění stroje, se položky výrobních příkazů dofiltrují pro konkrétní stroj.

 

Při zadání kódu Stroje se vždy výrobní terminál přepne na třetí záložku a zobrazí položky z Přehledu výroby pro vybraný stroj ve stavu "je na řadě".

 

Výrobní terminál - přehled operací "na řadě" pro vybraný stroj

Výrobní terminál - přehled operací "na řadě" pro vybraný stroj

 

Položky jsou seřazeny podle data PLÁN vzestupně.

 

Na obou záložkách se záměrně nezobrazuje konkrétní plánované datum. Pracovník by je měl zpracovávat postupně shora dolů. V takovém pořadí mu je připravil plán výroby.

 

Červeně         jsou podbarveny položky, které již měly být podle plánu zpracovány.

Zeleně         jsou podbarveny položky, které se mají zpracovávat dnes.

Modře         jsou podbarveny položky, které se mají zpracovávat zítra nebo později.

 

Pro uživatele s právy V5 je umožněno z těchto přehledů přímo přebírat tlačítkem položky do terminálu.

 

Výrobní terminál - načtení operace z přehledu výroby (pouze s právy V5)

Výrobní terminál - načtení operace z přehledu výroby (pouze s právy V5)

 

Při vybrání konkrétní zakázky a pozice se výrobní terminál vždy přepne na první záložku a zobrazí Připojené dokumenty (výkres, obrázek apod.)

Položky v záložkách lze uživatelsky dofiltrovat pomocí připravených filtračních polí. Filtr se aplikuje okamžitě po opuštění pole.

 

Filtrační kriteria pro výběr operací.

Filtrační kriteria pro výběr operací.

 

Mezi záložkami lze libovolně přecházet i myší. Při každém přechodu na záložku se však vždy aplikuje její výchozí filtr!

 

note2 Při odvedení operace na Výrobním terminálu se podle klíče Zakázka, Pozice, Zaměstnanec dohledá první nedokončený výrobní příkaz (případně následující) a zapíše se odvedené množství do příkazu jako MNOK. Jestliže na posledním příkaze je menší množství než se odvádí, zapíše se do příkazu pouze tolik, kolik stačí k ukončení příkazu.