Navigation:  Ekonomika > Konfigurace >

Číselné řady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník číselných řad popisuje číselné řady použité v systému. Číselné řady jsou tříděny do několika základních skupin:

fakturační
bankovní
podkladní
interní
skladové

A v rámci každého druhu je možné upřesňovat konkrétní číselnou řadu. Použité zkratky jsou v textovém formátu. Už u číselné řady si můžete definovat standardní předkontaci, která se nabídne, pokud k vytvoření nového účetního dokladu použijete pouze číselné řady (pro doklad tvořený přímo v Ekonomice, nikoli převzatý).

konfig4