Navigation:  Ekonomika > Konfigurace >

Předkontace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Předkontace je řádek hned pod účetní osnovou. Předkontace definuje způsob zaúčtování účetního dokladu a kromě názvu, který by měl sloužit jako mnemotechnická pomůcka pro účetního s možností použití délky až 16 znaků libovolného textu pro označení předkontace říká, pro který typ účetního dokladu bude tato předkontace používána. Rozlišujeme tedy předkontace pro faktury, bankovní výpisy, pokladnu, interní doklady a skladové doklady. Současně už taky předkontace říká, pro jakou číselnou řadu bude používána respektive, jaká číselná řada bude dokumentu přidělena. Pak je jednoduchý název a účet MD, DAL na hlavní úrovni. Pokud je to dokument, který může nést DPH, je nutné ještě definovat MD, DAL pro sníženou a základní sazbu DPH. Tzn., ty jednoduché předkontace budou mít pouze účet MD a název a vazbu na typ řady a číselnou řadu dokumentů. U ostatních účetních dokladů budou vyplněny všech 6 čísel účtů. Předkontace bude používána jednak při převzetí účetního dokladu do účetnictví a jednak při zadávání interních dokladů ručně do účetnictví. Současně předkontace může sloužit i v rámci převzetí údajů z modulu majetek.

Minimální (a ve většině případů i plně dostačující) počet předkontací, které potřebujete pro zaúčtování, je jedna předkontace pro každý druh účetního dokladu - tedy pro fakturu vystavenou jednu předkontaci, pro fakturu přijatou druhou předkontaci, pro příjem do pokladny třetí atd. Protože potom v rámci převzetí účetních dokladů je možné pro upřesnění předkontací už jen se odkazovat na konkrétní účty.

Horní část formuláře předkontace zobrazuje nastavení vybraného řádku předkontace. Zde můžete provádět veškeré úpravy, které se okamžitě promítají do řádku předkontace.

konfig5