V tomto číselníku definujete jednotlivé kódy pro evidenci příchodů do zaměstnání. Záznamy v číselníku se řadí podle abecedy vzestupně a stejně tak se pan nabízí pracovníkům při zapisování docházky. Je proto vhodné kódu přiřadit číslo, kterým můžete prakticky ovládat pořadí jednotlivých kódů od nejčastěji používaných po ty méně používané.

Služební cesta v systému S4S je zahrnována do regulérní pracovní doby, proto se začátek a konec služební cesty zapisuje pomocí Příchodů a odchodů.

tip2 Pokud používáte docházkový systém třetí firmy, je možné pomocí tohoto číselníku provést jakési "párování" kódů stávajícího docházkového systému se Soft-4-Sale a data z docházkového systému do Soft-4-Sale importovat.

 

Kód příchodu nebo odchodu může mít až 16 znaků a může obsahovat jak čísla, tak písmena a některé další speciální znaky (pomlčky, lomítka, podtržítka ...)

Popis odchodu nebo příchodu slouží k vysvětlení kódu, co přesně vlastně znamená (pokud to není zřejmé již ze samotného kódu). Může mít až 50 znaků.

note2 Doporučujeme používat spíše kratší kódy (max do 8-mi znaků) s vysvětlivkou v popisu. Pro pracovníky bude jednodušší si je zapamatovat a hlavně budou při praktickém použití vidět celé.

 

Pro inspiraci nabízíme příklad naplnění číselníku příchodů a odchodů.

CiselnikPrichoduDoPrace

příklad Číselníku příchodů

 

CiselnikOdchoduZPrace

příklad Číselníku odchodů

 

Příznak zapnutý ve sloupci označeném písmenem S znamená, že se je jedná o začátek nebo konec služební cesty. Tisková sestava pak takto označený záznam započítá a zobrazí jako Služební Cestu. Rozhodujícím kriteriem, zda se jedná o SC nebo ne, je právě typ příchodu.

 

 

 

 

Příklady evidence jednotlivých docházkových situací

 

note2 Časy ve výkazech Docházky lze zapisovat přesně v minutách. Systém sám předvyplňuje aktuální čas záznamu. V tiskové sestavě výkazu docházky lze odpracovaný čas volitelně zaokrouhlovat.

 

Běžný pracovní den

--- začátek pracovního dne s Příchodem v 6:56 a ukončen Odchodem v 15:03

DochazkaEvidenceBeznyDen

 

Záznam běžného pracovního dne - v Přehledu docházky

 

DochazkaPrichodDoPrace

Příklad zahájení pracovního dne

DochazkaOdchodZPrace

Příklad ukončení pracovního dne

 

 

Krátká služební cesta

--- běžný začátek pracovního dne s Příchodem v 6:53, přerušeno Odchodem na služební cestu v 10:00

--- následuje služební cesta zahájená Příchodem v 10:00 a ukončena Odchodem v 16:00

DochazkaEvidenceKSC

Záznam o krátké služební cestě na konci pracovního dne - v přehledu docházky

 

 

Celodenní služební cesta

--- služební cesta zahájená Příchodem v 7:00 a ukončená odchodem v 17:00

DochazkaEvidenceCSC

Záznam o celodenní služební cestě - v přehledu docházky