Navigation:  Sklad > Administrace skladů >

Skladový vysavač

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Je nástroj, který umožňuje hromadný výdej zboží, hromadný převod zboží na jiný sklad, nebo finanční vyčištění určitého skladu od zůstatkových financí.

 

Skladje povinným výběrovým kriteriem. Tímto nástrojem lze zpracovávat vždy jen jeden konkrétní sklad.
Typ zbožívýběr skladových karet můžete zúžit na karty pouze konkrétního typu zboží.

 

Skladový vysavač

Skladový vysavač

 

Výdejkavytvoření "totální" výdejky - tedy takové, která vydá veškeré zboží s nenulovým množstvím, které je právě aktuálně na skladu. Výběr skladových karet můžete omezit určitým typem zboží.
Převodkavytvoření "totální" převodky za stejných podmínek popsaných výše.

 

Oba tyto doklady vznikají, jako doklady "v přípravě" - tzn., že buď tlačítkem Proveď opravdu sklad vyčistíme - vysajeme celý sklad, a nebo právě před vysáním uděláme ještě určité drobné operace, které zajistí, že na skladě zůstanou drobné zásoby, které potřebujeme.

note2 Tento způsob vysání skladu - pokud použijeme pro výdej nebo převod zboží pracuje s výstupním dokladem (Výdejka), jež neumí vydávat nulové množství.

 

Je možné, že při zaokrouhlovacích operacích, které probíhají ve skladu na haléře dojde k vydání tří kusů zboží, kde celková hodnota zásob byla 1,00 Kč, tím pádem na skladu zůstává jeden haléř, protože není možné vydat tři kusy v jedné jediné ceně, tak aby na skladě z jedné koruny zbyla nula. Proto se stává, že na skladě může zůstat nulové množství za určitou cenu. Aby vyčištění skladu proběhlo komplexně a optimálně, je ve skladovém vysavači dostupný příkaz

 

Opravný příjemvytvoří se opravná příjemka, která již počítá s tím, že sklad zůstane ve stavu, kdy je na skladě nulové množství s určitými cenovými zaokrouhlovacími problémy. Tato doplňková opravná příjemka dokáže vydat 0 ks za 0,20 Kč nebo i za –0,50 Kč a tak dokáže vyčistit sklad i finančně. V rámci opravné příjemky můžeme volit, zda chceme vybrat ceny „pouze nulové" – viz předcházející příklad. Výběr skladových karet můžete omezit určitým typem zboží, ale také zvolit toleranci hodnoty karet zboží, kterou považujete za zaokrouhlovací chybu.
pouze nulovézapnutý příznak zajistí zpracování pouze karet, které mají nulové množství, ale nějakou zůstatkovou hodnotu.

pozor POZOR - vypnutý příznak zpracuje všechny karty na daném skladě!! Tedy i takové, které nemají nulové množství. Pak by se mohlo stát, že budete mít skladem 10 ks v celkové hodnotě 0,00 Kč.

 

Toleranceurčuje v jakém rozmezí se mají skladové karty finančně vyčistit. Například zadaná tolerance 1,00 vybera pouze takové skladové karty, které mají "nulové" množství a jejich celková hodnota je v intervalu - 1,00 až 1,00 Kč