Navigation:  Ekonomika > DPH > Přiznání DPH >

Dodatečné daňové přiznání

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na kartě Přijaté i Vystavené faktury je vedle datumu DUZP (zdanitelného plnění) k dispozici příznak, jehož zapnutím dáváte systému najevo, že tento doklad je určen pro "dodatečné daňové přiznání".

 

DodatecneDPH-Faktury

 

zapnuto        - doklad patří do dodatečného přiznání DPH

vypnuto        - doklad patří do řádného nebo opravného přiznání DPH

 

Příznak lze ovládat pouze na zdrojovém dokladu. Převzetím dokladu do modulu Ekonomika se přenáší, je na ekonomickém dokladu vidět, ale již jej nelze dále změnit. Jestliže je potřeba stav příznaku změnit, je potřeba to udělat na zdrojovém dokladu a ten pak opakovaně převzít a zaúčtovat.

Na stav tohoto příznaku pak reaguje filtrační kriterium při tvorbě samotného přiznání DPH ve formátu PDF i XML.