Navigation:  Ekonomika > DPH >

Přiznání DPH

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Podklady pro DPH respektive přímý tisk celého přiznání DPH vyžaduje práci se zápisy v účetním deníku a v hlavní knize na účtech 343 tak, že každý řádek v účetní knize, který se týká DPH a který většinou vzniká automatickým generováním při převzetí účetních dokladů, ale může vznikat i na základě libovolného interního dokladu, musí nést:

 

informaci o DPH
datum zdanitelného plnění
kód typu DPH
období
a základ pro výpočet DPH

 

Např. při prodeji zboží za 1 000 Kč v 19% sazbě se samozřejmě objeví 1 000 Kč ve výnosech, ale současně se objeví řádek, který říká, že 190 Kč je na účet v členění účetní osnovy pro účet 19% sazby. Základ daně tj. 1 000 Kč je zopakován přímo na řádku, protože tyto základy pak budou kalkulovány jako součet základů. Je tam kód DPH, který navazuje na příslušné úspěšné plnění a je tam období automaticky zadané, které odpovídá datu zdanitelného plnění. Pokud dojde ke zjištění, že datum zdanitelného plnění se odkazuje na minulé období, které už bylo jedním daňovým přiznáním vykryto, pak se automaticky doplní jako nejbližší možné období a systém tuto skutečnost při převzetí nebo zápisu dokumentu do hlavní knihy uživateli oznámí, resp. zapíše do žurnálu událostí. Tzn., pokud jsme odevzdali daňové přiznání za květen a pořizujeme doklad, který se odkazuje zdanitelným plněním např. přijatou fakturu na květen, systém oznámí, že sice tam nechává květen, ale jako období k daňovému přiznání mu zapisuje červen.

 

 

Definice vazeb

 

Definice vazeb až do daňového přiznání DPH je dvoustupňová. Kód DPH ještě neříká přesně, do kterého řádku daňového přiznání DPH má být tato částka zapsána. Informace se kombinují následovně. V účetní osnově pro účty 343 musí uživatel rozebrat tyto analytické účty tak, aby u každého z nich označil, zda se jedná o základní nebo sníženou sazbu daně. To je první informace, která se musí zavést do účetní osnovy. Současně existuje číselník typů DPH, který není závislí, zda se jedná o 5 nebo 19% daň, ale jde o logický pohled, zda dochází k uskutečnění zdanitelného plnění tuzemské nebo se jedná o dovoz zboží nebo se jedná o dovoz dopravy a na úrovni toho číselníku se neřeší, zda je to snížená nebo základní sazba daně. Tento číselník kód DPH je uživatelsky definovaný, ale v rámci prázdné účetní databáze je ukázkových způsobem přeplněn. Tento číselník se ve svém řádku odkazuje na normovaný kód DPH, což je jako by třetí úroveň číselníku a tento normovaný záznam se už odkazuje na konkrétní řádek v přiznání DPH a to jednak pro sazbu sníženou a jednak pro sazbu základní. V číselníku kódu DPH je umožněno také označit ty kódy, které představuje reversecharge tzn. u kterých je vazba ne na jeden typizovaný normovaný kód DPH, ale na dva. V tu chvíli se jedná o kód DPH při reversechargu. To znamená, že pokud dochází k použití tohoto kódu DPH při zápisu do hlavní knihy, systém nabídne k zaúčtování jeden řádek plus jeden řádek mínus o DPH.

 

 

 

Elektronické podání DPH

 

Podání elektronického DPH (ve specifikovaném formátu XML) je možné přes menu EKONOMIKA -> DPH -> PŘIZNÁNÍ DPH, kde si vyplníte období DPH, zvolíte typ výstupu XML ...

a požijete tlačítko ButonGeneruj.

 

Na kartě pro export DPH, Souhrnného hlášení, Kontrolního hlášení (na místech odkud se generují XML soubory) je možné se použitím tlačítka "Portál FS" přímo přepnout na příslušnou internetovou stránku. Současně se na této kartě zobrazuje i cesta k posledně generovanému souboru příslušného hlášení. Lépe tak právě vygenerovaný soubor později najdete. Cesta k posledně vygenerovanému souboru každého typu podání se ukládá do systému, pro každého uživatele samostatně.

 

Kontrolní hlášení - tlačítko pro přechod na portál finanční správy

Kontrolní hlášení - tlačítko pro přechod na portál finanční správy

 

Přiznání DPH - tlačítko pro přechod na portál finanční správy

Přiznání DPH - tlačítko pro přechod na portál finanční správy

 

tip2 Cesta k úplně poslednímu generovanému souboru se dočasně ukládá do clipboardu, můžete ji tedy ihned po přechodu na portál finanční správy snadno použít.

 

 

 

Pro řádné podání DPH je nutné mít vyplněné identifikační číslo od FÚ, které doplníte do konfigurace daňového přiznání.

(menu EKONOMIKA -> KONFIGURACE -> FIREMNÍ KONFIGURACE záložka "Daňová přiznání")

 

dan.priznani

 

 

Na novém formuláři (od vzoru 18) přibylo v oddílu A nové pole „Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu“.

 

priznani

 

Nastavení tohoto pole je v konfiguraci modulu Ekonomika v menu EKONOMIKA -> KONFIGURACE -> FIREMNÍ KONFIGURACE na záložce "Finanční úřad".

 

 

Do pole Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu se doplní  zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu (např. - hlavní město Prahu, - Jihočeský kraj, apod.).

V poli „Územní pracoviště v, ve, pro“ bude uvedeno sídlo územního pracoviště, na němž je nebo bude umístěn spis daňového subjektu.