Navigation:  Ekonomika > DPH > Přiznání DPH >

Krácení nároku na vrácení daně

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže se vás týká nutnost krátit nárok na vrácení daně, zadejte v účetní konfiguraci výši koeficientu a v konfiguraci převzetí přijatých faktur u vybrané OBLASTI, která charakterizuje doklady jichž se má krácení týkat (např. Energie), uveďte TYP DPH, který je navázán na příslušnou normu (řádky doňového přiznání).

Funkčnost je aktivována pro na zákonné typy DPH, norma 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313 (v textu popisu mají uveden text ' - krátit nárok')

Je-li na tyto normy navázán uživatelský "TYP DPH", považuje se požadavek na krácení nároku, a DPH takových dokladů se zapisuje do příslušných řádků 40 - 44 (do sloupce Krácený odpočet)

 

Přiznání DPH - použití normy 'Krátit nárok'

Přiznání DPH - použití normy 'Krátit nárok'

 

jednotlivé hodnoty těchto polí se sečtou do řádku 46 ( sloupce Krácený odpočet) a násobí se "Koeficientem (%)" (pole 52). Výsledek se zapíše do řádku 52 (Odpočet)
do řádku 63 (Odpočet daně) se pak sčítají hodnoty z řádků 46 (v plné výši) + 52 (Odpočet) + 53 (Změna odpočtu) + 60 (Úprava odpočtu daně)