Navigation:  Systém > Přístupová práva >

Příhlásit se pod jiným uživatelem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V případě, že se potřebujete přihlásit pod jiným uživatelem, ale nechcete kvůli tomu vypínat Soft-4-Sale, tak využijete funkci umístěnou v menu Systém - Přístupová práva - Přihlásit se pod jiným uživatelem.

Přihlášení pod jiným uživatelem provedete výběrem uživatele z nabídky a zadáním přístupového hesla. Jméno aktuálního uživatele je šedě zobrazeno na pozadí okna.