Navigation:  Systém > Přístupová práva >

Hierarchie horizontálního řezu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hierarchie horizontálních řezů slouží k ovlivnění přístupových práv k jednotlivým dokladům. Používá se k tomu stupnice od 1 (nejnižší) až po 100 (nejvyšší).

hierarchie

note2 Nastavení zobrazení jednotlivých dokladů nastavíte na konkrétním dokladě přes ikonu ikona_dvere

! Příklad !

Nastavím-li horizontální řezy následovně:

01 - 01 nejnižší
02 - 51 střední
03 - 99 nejvyšší

Uživatel User má nastaveny horizontální řezy přístupových práv pro zobrazení nabídky na 51 (střední) a následně na vzniklé nabídce zvolím přístup (tedy zobrazení detailu nabídky) jen pro uživatele z nejvyšším právem horizontálních řezů (99 a víš), pak uživatel User nebude mít přístup k danému dokladu.