Navigation:  Marketing > Požadavky > Konfigurace >

Číselník externích zadavatelů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V případě, že požadavky do systému zadává i externí osoba, můžete pro ní využít číselník externích zadavatelů.