Navigace:  Marketing > Požadavky >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Povinné údaje karty požadavků
Povinné údaje karty trvalého požadavku
Tisková sestava požadavků
Číselník priorit požadavků
Číselník sekcí požadavků
Číselník kategorií chyb požadavků
Číselník externích zadavatelů
Číselník forem zveřejnění
Export požadavků
Import požadavků