Navigation:  Marketing > Požadavky > Konfigurace >

Export požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato funkce umožňuje vyexportování výběru požadavků do tří různých datových formátů:

Excel
Text
Access

export

Funkční tlačítka

export22 - provede export dat dle zvolených kritérií výběru do vybraného formátu souboru.

ukaz - zobrazí přehledovou tabulku dat podle aktuálních kritérií výběru.

zpet - zavře aktuální formulář.