Navigation:  Marketing > Požadavky > Konfigurace >

Import požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Import požadavků naimportuje vybranou bázi požadavků dle implicitních hodnot výběru do jedné z podob:

Excel
Text
Access

import

Funkční tlačítka

import2 - naimportuje vybranou bázi dat do systému Soft-4-Sale.

ukaz - zobrazí přehledovou tabulku dat podle aktuálních kritérií výběru.

zpet - zavře aktuální formulář.