Navigation:  Marketing > Požadavky > Konfigurace >

Konfigurace vzorů strukturovaných požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato konfigurace je pro definici vzoru, který se uplatní v kartě strukturovaného požadavku – menu Marketing-Požadavky-Konfigurace-Konfigurace vzoru  strukturovaných požadavků.

Postup založení vzoru:

Zadání názvu str.požadavku
Zadání názvu vzoru str.požadavku
Označit příp. jako výchozí vzor
Použít tlačítko Uložit vzor
Definice řádku – označení řádku (pole Řádek: ), nastavení popisu řádku, názvu řádku a doplnění příslušných textů (krátký text, dlouhý text, datum), zobrazení oddílu „Zapsal a + datum dokončení“ – označení příznaku jako aktivní
Po definici všech řádků použít tlačítko Uložit vzor