Navigation:  Marketing > Požadavky > Konfigurace >

Povinné údaje karty požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení povinných údajů, které je nutné vyplnit při zakládání nového požadavku. Výběr provedete zatrhnutím vybraného údaje.

konfig.pozad